Učenje, vaje, pridobivanje novih izkušenj

V spletni učilnici boste dobili veliko materialov, ki vam bodo koristili pri učenju in širjenju znanja iz predmeta pomorstva in tudi pomorstva v širšem smislu.

Pri pouku matematike bom dijakom predstavil učno temo Linearna funkcija.

S pomočjo spletne učilnice Test04 bomo prišli do novih znanj...

Nameni spletne učilnice: utrjevanje učne snovi z vajami, domačimi nalogami in dodatnimi viri. 

Motivacija, spomin, osebnost, kognitivizem