Učenje, vaje, pridobivanje novih izkušenj

V spletni učilnici boste dobili veliko materialov, ki vam bodo koristili pri učenju in širjenju znanja iz predmeta pomorstva in tudi pomorstva v širšem smislu.

Pri pouku matematike bom dijakom predstavil učno temo Linearna funkcija.

S pomočjo spletne učilnice Test04 bomo prišli do novih znanj...

Nameni spletne učilnice: utrjevanje učne snovi z vajami, domačimi nalogami in dodatnimi viri. 

Motivacija, spomin, osebnost, kognitivizem

Pozdravljeni,

kot ste bili seznanjeni, bo vsaj dva tedna pouk potekal na daljavo. To pomeni, da vam bom poslala gradivo, vi pa boste gradivo prebrali in rešili vaje. Rada bi poudarila, da snov, ki bo obdelana v učenju na daljavo, se pri rednem pouku ne bo več obravnavala. Ko se vrnemo v šolo bomo samo na kratko povzeli predelano snov.

Prosim, da si poslano gradivo res preberete in mi rešene naloge  oz. odgovore pošljite kot povratno informacijo o svojem delu. To ne pomeni da tiskate. Odgovore lahko zapišete v zvezek in mi to pošljete.

Pri pouku smo že obravnavali revolucionarno leto 1848 in program Zedinjene Slovenije. Nič ne bo narobe, če si še enkrat preberete in rešite naloge.

Prosim, da skrbno preberete točke 3, 4 in 5, nato pa rešite naloge (to je nova snov).

Ko končate nadaljujte na temo Življenje Slovencev v drugi polovici 19. stoletja in rešite naloge.

Največ pozornosti prosim namenite programu Zedinjena Slovenija ter delu, ki se nanaša na Tabore in čitalnice.

To je zaenkrat vse. 

Lep dan želim.

https://ucilnica.geps.si/pluginfile.php/3325/course/summary/Slovenci_v_19._stoletju.pdf