V spletni učilnici bo na voljo gradivo, ki vam bo v pomoč pri predmetu italijanščina. 

Tukaj se nič ne dela!

Meteorologija in oceanografija

Osnove regulacij, uporaba regulacij

Učne teme: navodila za govorni nastop

                  domače branje

                  vaje