Poklicna matura, ELEKTROTEHNIKA, 2. izpitna enota

Za nadaljevanje se moraš registrirati. Pri registraciji je pomembno, da vpišeš pravilno svoje ime in priimek. Na navedeni meil boš dobil obvestilo za potrditev registracije. Ko se nato prijaviš lahko dostopaš do gradiv.

Ključ za vpis je ključ.